Groep 5a

Welkom in groep 5a.

Groep 5a is een gezellige groep met 16 leerlingen. Zij krijgen op maandag en vrijdag les van juf Gea. Op dinsdag, woensdag en donderdag is juf Bianca er.

De leerlingen uit groep 5a hebben om de week op donderdag zwemles. Als zij op donderdag geen zwemles hebben, hebben ze op vrijdag een extra gymles van de juf. Elke donderdag hebben ze ook nog gymles van de gymleerkracht, juf Jennifer. Op dinsdag is er computerles van juf Sonja.

De ochtend start elke dag met een kwartier stillezen. Met de kinderen die dat nodig hebben wordt extra geflitst op de computer. Ook lezen ouders aan het begin van de ochtend met kinderen op de gang. De hoofdvakken rekenen, taal, technisch of begrijpend lezen en spelling staan in de ochtend op het programma en de overige vakken vaak in de middag. In de klas hebben wij een mooi digibord hangen, dat gebruikt de juf voor de uitleg van de lessen maar ook om interessante filmpjes op te zoeken of om de kinderen een oefening te laten doen. Elke dag werken we met een coöperatieve werkvorm om bijvoorbeeld de tafels goed te oefenen, het klok kijken, een spellingregel etc. Hierbij zijn de kinderen actief aan het leren.

Dit jaar hebben wij elke woensdag, donderdag en vrijdag EU-fruit, dat vinden de meeste kinderen superlekker! In het begin van de week wordt het aanbod bekend gemaakt, zodat u uw kind eventueel een aanvullend stuk groente of fruit kan meegeven. Het project is zo opgezet dat alle kinderen kennis maken met verschillende soorten groente en fruit.

Groep 5 krijgt elke week ook huiswerk mee, soms werk dat ze moeten maken en soms werk dat ze moeten leren of allebei. Zo krijgen zij de samenvattingen van natuur/techniek, aardrijkskunde en geschiedenis mee, zij moeten dit uit hun hoofd leren en krijgen een week later de toets. Ander materiaal is om extra te oefenen met de stof die we in de klas ook al behandeld hebben.

In groep 5a wordt hard gewerkt maar maken wij ook een hoop plezier met elkaar en daar zijn we heel blij mee.