Welkom in groep 5b,

Groep 5b is een gezellige groep met 16 leerlingen. Zij krijgen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les van meester Gé. Op woensdag is juf Hanna er.

De leerlingen uit groep 5b hebben om de week op donderdag zwemles. Als zij op donderdag geen zwemles hebben, hebben ze op vrijdag een extra gymles van de meester. Elke donderdag hebben ze ook nog gymles van de gymleerkracht, juf Jennifer. Op dinsdag is er computerles van juf Sonja.

De ochtend start elke dag met een kwartier stillezen. Met de kinderen die dat nodig hebben wordt extra geflitst op de computer. Ook lezen ouders aan het begin van de ochtend met kinderen op de gang. De hoofdvakken rekenen, taal, technisch of begrijpend lezen en spelling staan in de ochtend op het programma en de overige vakken vaak in de middag. Elke dag werken we met een coöperatieve werkvorm om bijvoorbeeld de tafels goed te oefenen, het klok kijken, een spellingregel etc. Hierbij zijn de kinderen actief aan het leren.

Groep 5 krijgt elke week ook huiswerk mee, soms werk dat ze moeten maken en soms werk dat ze moeten leren of allebei. Zo krijgen zij de samenvattingen van natuur/techniek, aardrijkskunde en geschiedenis mee, zij moeten dit uit hun hoofd leren en krijgen een week later de toets. Ander materiaal is om extra te oefenen met de stof die we in de klas ook al behandeld hebben.

In groep 5b zorgen we voor een gezellig jaar voor iedereen, waarin we een hele hoop leren.