Lezen is leuk!

Deze week proberen we d.m.v. een dagelijkse leesactivi-teit het vrij lezen in alle klassen weer extra te stimuleren. Iedere ochtend starten we, zoals altijd, met een kwartier lezen.
Heeft iedereen goed zitten lezen, dan mag er een sticker op een leesposter geplakt worden. Door middel van o.a coöperatieve werkvormen zullen de kinderen elkaar enthousiast proberen te maken over boeken, schrij-vers enz. Verder zullen de leerkrachten in verschillende klassen een gedicht voordragen, zodat de kinderen ook met poëzie in aanraking komen.
Het is belangrijk dat uw kind iedere dag leest, hierdoor zal de woordenschat en begrijpend lezen van de kinderen aanzienlijk verbeteren.
Deze week is daarom ook de "lezen is leuk week!"
Groep 5a heeft al gebruik gemaakt van de voorleestv.
Dát is nog eens leuk voorlezen!

Media
  • IMG-20180312-WA0004.jpg
  • IMG-20180312-WA0005.jpg