Wat is VVE? VVE is Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een leuk en educatief (leerzaam) thuisprogramma waarmee u uw kind kunt stimuleren en ondersteunen bij haar/zijn ontwikkeling op school en thuis.
Een programma dat kinderen helpt om een goede basis te leggen voor het leren en ontwikkelen op allerlei gebieden zoals de taalontwikkeling, de sociaal- emotionele ontwikkeling, rekenvaardigheden, enzovoort.

"Ouders mee in VVE op de Basisschool", hier volgt een uitleg over dit programma:

Betrokkenheid ouders 
De gemeente Leidschendam-Voorburg vindt het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij  het onderwijs op de basisscholen. En ook dat ouders thuis op een goede manier de aangereikte leerstof van de basisschool met hun kind op een leuke en speelse manier kunnen oefenen. Bij de VVE Peuterspeelzalen wordt het thuisprogramma al 6 jaar, met groot succes verzorgd door Vlietkinderen in opdracht van de gemeente. Nu wordt het programma ook aan de ouders van de  VVE basisscholen aangeboden.          
                                                                                                                                  
Wat houdt het thuisprogramma in? 
De thuisopdrachten zijn altijd gekoppeld aan het project waar de kinderen op dat moment bij de groepen 1 en 2 mee aan het werk zijn op school. Het thuisprogramma bestaat uit 8 opdrachten per project en deze opdrachten zijn bijvoorbeeld voorlezen, knutselen en samen wandelen. Bij elke opdracht staat precies beschreven voor welke vaardigheden/ontwikkeling deze opdracht bedoeld is.
De thuisopdrachten zien er mooi en kleurrijk uit. U ontvangt, als u bij de bijeenkomst aanwezig bent, een mapje met de 8 opdrachten.

Hoe ziet zo'n ouderbijeenkomst eruit? 
De bijeenkomsten zijn voor alle ouders van groep 1 en 2. U wordt op school verwelkomd door een leerkracht. Natuurlijk staat er koffie en thee voor u klaar. We beginnen met een terugblik op de thuisopdrachten van de vorige bijeenkomst. Ouders kunnen hun ervaringen vertellen, opdrachten kunnen getoond worden en er is ruimte voor vragen met betrekking op de opdrachten van de vorige keer.
Daarna vertelt de leerkracht hoe het nieuwe project in de groepen 1 en 2 eruit gaat zien de komende periode en wat voor leerstof de kinderen aangeboden krijgen.
Na dit gedeelte worden alle thuisopdrachten apart uitgelegd door de leerkracht. Ouders kunnen altijd aan de leerkracht vragen stellen gedurende de bijeenkomsten.
De bijeenkomsten duren ongeveer 45 minuten en er zijn geen kosten aan verbonden.
De kinderen mogen de thuis gemaakte opdrachten meenemen naar school en hij/zij mag dan in de kring deze opdracht aan alle kinderen laten zien en er over vertellen.           
                                                                                                        
Tot slot 
Heeft u  vragen over  het bovenstaande  dan horen wij dat  graag van u! U kunt contact opnemen met de leerkracht van uw groep.
In de nieuwsbrief ontvangt u een uitnodiging voor eerstvolgende ouderbijeenkomst "Ouders mee in VVE op de Basisschool".
Wij hopen van harte dat wij u tijdens de eerstkomende ouderbijeenkomst mogen begroeten!