Welkom in groep 1/2C

In groep 1/2C hebben we een vaste leerkracht: juf Manouk. Groep 1 is een groep die, wat aantal betreft, gedurende het schooljaar behoorlijk groeit. We hebben naast ons eigen lokaal, met digibord, de beschikking over een gymzaal en een blauw/groen schoolplein. Op het schoolplein kunnen de kinderen spelenderwijs dingen ontdekken over de natuur, klimmen, glijden, graven, rennen en rijden.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag starten wij 's ochtends met de inloop. Op de tafels staan verschillende werkjes klaar waaruit de kinderen zelf mogen kiezen. Op woensdag starten wij in de kring om vervolgens in groepjes uiteen te gaan. Elk groepje wordt voorgelezen door een ouder. Na de inloop of het voorlezen beginnen wij in de kring. In de kring vindt een taal- of rekenactiviteit plaats. Daarna gaan we buitenspelen of naar de gymzaal. Vervolgens is het tijd om te eten en te drinken. Op woensdag, donderdag en vrijdag eten we gezamenlijk het EUschoolfruit. Aan het einde van de ochtend gaan wij aan het werk. Dit gebeurt aan de hand van het kiesbord. Het kiesbord is bedoelt om kinderen zelf te laten kiezen, te motiveren en te plannen. De werkjes zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden: rekenen, taal, motoriek en ruimtelijk inzicht. Het spelen bevordert het samenwerken, op je beurt wachten, de fantasie, probleemoplossend denken en het omgaan met teleurstellingen.

In de middag starten wij met twee kleine kringen. Waarna we gaan spelen/werken en buiten spelen. De ochtend en middag worden altijd rustig en gezamenlijk in de kring afgesloten.