De Parachute is een gezonde school met aandacht voor duurzaamheid en milieu.
Wij stimuleren een gezonde leefstijl. 
 

Trakteren
Als uw kind jarig is, mag het uiteraard in de klas trakteren.
Wij vragen u nadrukkelijk om “gezonde” traktaties.
Websites waarop u leuke, gezonde traktaties kunt vinden:
http://www.gezondtrakteren.nl
http://www.lekkerfitopschool.nl
http://www.party-kids.nl
http://www.kind.nl/articles/140
http://www.topfitkids.nl

EU-Schoolfruit
obs De Parachute is één van de 2971 andere basisscholen die is ingeloot om mee te doen aan EU-Schoolfruit.
Dit betekend dat wij van 13 november t/m 20 april mee doen aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag gedurende 20 weken een portie groente of fruit uitgereikt om in de klas op te eten.
Het is ook leerzaam. Middels de Schoolfruitl-lessen, Digibordlessen en aanvullend lesmateriaal leren de kinderen over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente. 
 

 
Met EU-schoolfruit leren de kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

Duurzaamheid
Het dak van onze gymzaal is voorzien van zonnecollectoren. In de gang hangt een paneel waarop leerlingen leren hoeveel energie dit oplevert. 


 

Groen/blauw schoolplein
Kinderen leren veel van buitenspelen. Ons schoolplein wordt/is veranderd in een groene en uitdagende ontdekplek waarbij het vrije spel voorop staat, met speelobjecten die uitnodigen tot bewegen en die de fantasie prikkelen. 
 
 
Regenwater vindt via de waterdoorlatende bestrating een weg naar de wadi waar het gebufferd wordt en langzaam naar het grondwater zakt. Al slootje-springend ervaren onze leerlingen hoe je duurzaam en waterbewust met je omgeving kunt omgaan.
Zo is ons schoolplein niet alleen groen en uitdagend, maar ook blauw, duurzaam en educatief!

Sport en Welzijn 
Sport en Welzijn is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding. Door samen te werken met verschillende partijen en verbinding met de bewoners wordt vormgegeven aan het beleid van de gemeente op dit gebied.
Martijn de Zoete is onze buurtcoach.
Hij is te bereiken via martijn.dezoete@senw-lv.nl
Bezoekt u ook de website: http://www.senw-lv.nl/over-senw 
Klik hier voor meer informatie op onze website.