Welkom op de pagina van groep 5

Algemene informatie

Dit jaar zijn meester Shacko (ma-di-woe-vrij) en Juf Ihsane (do) de leerkrachten van groep 5.
Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer  070 385 0739 en via het mailadres svdmeij@deparachute.nl en ibenaaddi@deparachute.nl
Op maandag en dinsdag heeft onze klas gym. 

Schoolregels

De deuren openen om 08:20 uur.
Groep 5 komt binnen via de hoofdingang.
De lessen beginnen om 8.30 uur, alle kinderen zijn op dat tijdstip in de klas. 

Wij werken samen met de ouders en de leerlingen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hierover zijn wij dan  ook graag met elkaar over in gesprek. In de school hebben wij respect voor elkaar en spreken wij elkaar op de juiste manier aan. In de school zijn wij rustig, er wordt gelopen door de gangen.

Manier van werken

In de klas wordt gewerkt met het zelfstandig werkblokje en het stoplicht. Het blokje heeft een rode stip (ik wil niet gestoord worden), een groene stip (als je hulp nodig hebt, dan kan je een vraag stellen) en een ? (ik heb een vraag voor de meester of juf). 

Verder wordt er lesgegeven met coöperatieve werkvormen en de teach-technieken. 

 

Omgekeerd oudergesprekken

In groep 5 starten wij met omgekeerd oudergesprekken. Deze gesprekken zijn ondertussen al geweest.  Fijn dat wij alle ouders hebben gesproken. 


Communicatie

Ziekmelden gebeurt via het telefoonnummer 070 385 0739.
Ook afspraken bij de dokter en de tandarts worden op tijd gemeld bij de leerkracht, probeer deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijden te plannen. Doelen– en rapportgesprekken worden ingepland via de Klasbord Ouderapp. Alle informatie kunt u terugvinden op de website.


Huiswerk 
Het huiswerk staat maandag na 14.00 uur klaar op Junior Einstein. Na een week is het af. Als de leerlingen er niet uitkomen dan komen zij op tijd aan de leerkracht uitleg vragen. Het huiswerk bestaat vaak uit reken-, taal- of spellingwerk wat die week is behandeld tijdens de les. Na een blok van Engels, Naut, Meander of Brandaan volgt er leerhuiswerk en een week later een toets. De leerlingen kunnen op school hulp vragen als ze iets niet snappen. Dit moeten ze dan wel tijdig doen. Daarom is het handig om het huiswerk te verdelen over de week. Het is ook fijn om uw zoon of dochter te begeleiden in het plannen, maken en overhoren van het huiswerk.

Nieuw in groep 5

Op het rapport van groep 5 komen cijfers te staan. Onder andere voor de vakken rekenen, taal, Engels, Naut, Meander en Brandaan 

Op 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest grotendeels in de klas. Vooraf worden er lootjes getrokken en maakt je voor elkaar een surprise en een gedicht. Hulp van ouders wordt hierbij erg gewaardeerd. Te zijner tijd zullen de leerlingen een blad met uitleg meekrijgen. 

Presentatie
Dit jaar gaan de leerlingen een presentatie geven over een onderwerp naar keuze.
Verdere informatie over de inhoud volgt te zijner tijd. 

Tips voor thuis
Blijf dagelijks lezen met uw zoon of dochter. 
In januari van groep 5 wordt verwacht dat de erbij en eraf sommen tot 20 zijn geautomatiseerd. Ook de keersommen van de tafels 1 t/m 10 moeten dan zijn geautomatiseerd. 

Gezonde school

Op school besteden wij aandacht aan beweging en gezonde voeding. Dit jaar zien wij dat onder andere terug in twee gymlessen per week van onze  vakleerkracht. Bij de tussendoortjes en traktaties vragen wij om na te denken over gezonde alternatieven.
Wij drinken alleen water.