Welkom op de pagina van groep 5

Algemene informatie

Dit jaar zijn meester Shacko (di t/m vrij) en Juf Debbie (ma) de leerkrachten van groep 5.
Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer  070 385 0739 en via het mailadres svdmeij@deparachute.nl en dmeester@deparachute.nl
Op dinsdag en donderdag heeft onze klas gym. Dit jaar is er levensbeschouwelijk vormend onderwijs.

Schoolregels

De deuren openen om 08:20 uur.
Groep 5 komt binnen via de hoofdingang.
De lessen beginnen om 8.30 uur, alle kinderen zijn op dat tijdstip in de klas. 

Wij werken samen met de ouders en de leerlingen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hierover zijn wij dan  ook graag met elkaar over in gesprek. In de school hebben wij respect voor elkaar en spreken wij elkaar op de juiste manier aan. In de school zijn wij rustig, er wordt gelopen door de gangen.

Manier van werken

In de klas wordt gewerkt met het zelfstandig werkblokje en het stoplicht. Het blokje heeft een rode stip (ik wil niet gestoord worden), een groene stip (als je hulp nodig hebt, dan kan je een vraag stellen) en een ? (ik heb een vraag voor de meester of juf). 

Verder wordt er lesgegeven met coöperatieve werkvormen en de teach-technieken. 

 

Omgekeerd oudergesprekken

In groep 5 starten wij met omgekeerd oudergesprekken. Samen met de leerkracht gaat u kijken naar uw kind. Wat zijn de kenmerken, talenten van uw kind en waar heeft kind hulp bij nodig. Het is tevens het eerste kennismakingsgesprek. 

Communicatie

Ziekmelden gebeurt via het telefoonnummer 070 385 0739.
Ook afspraken bij de dokter en de tandarts worden op tijd gemeld bij de leerkracht, probeer deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijden te plannen.  en rapportgesprekken worden ingepland via de Klasbord Ouderapp. Alle informatie kunt u terugvinden op de website.

 

Huiswerk 
De leerlingen maken digitaal via Junior Einstein het huiswerk. Maandag na 20.00 uur staat het huiswerk voor die week klaar. Dit werk wordt in de loop van de week gemaakt en is voor de volgende zondagavond 20.00 af. Als de leerlingen er niet uitkomen, kunnen zij op dinsdag tot en met vrijdag aan de leerkracht uitleg vragen. Er zit altijd rekenen, spelling en taal in het huiswerk. Het kan ook voorkomen dat uw kind huiswerk op papier krijgt. Als het huiswerk niet klaar is, dan blijft de leerling op maandag tussen 14.00 en 14.15 na om het te maken. Is het niet af, dan wordt de rest thuis afgerond om het op woensdag in te leveren. Is het huiswerk twee keer te laat of niet ingeleverd? Dan gaat er een brief mee, die u ondertekend meegeeft. Na de 4e keer hebben we een gesprek met u en uw kind.

Leerwerk
In groep 5 wordt , een week voor de toets, het bijpassende leerwerk meegegeven. Voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, verkeer en Engels zijn er leer- of werkbladen.

Verkeerslessen
In de klas zijn we vooral met de theorie van veilig fietsen bezig. We oefenen drie keer per jaar met praktische verkeerslessen. Voor dit gedeelte hebben de leerlingen een goed werkende en passende fiets nodig. We oefenen dan op de speelplaats of in de buurt van de school. Bij deze lessen is de hulp van ouders gewenst.

Nieuw in groep 5

Op het rapport van groep 5 komen cijfers te staan. Onder andere voor de vakken rekenen, taal, Engels, Naut, Meander en Brandaan 

Op 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest grotendeels in de klas. Vooraf worden er lootjes getrokken en maakt je voor elkaar een surprise en een gedicht. Hulp van ouders wordt hierbij erg gewaardeerd. Te zijner tijd zullen de leerlingen een blad met uitleg meekrijgen. 

Presentatie
Dit jaar gaan de leerlingen een presentatie geven over een onderwerp naar keuze.
Verdere informatie over de inhoud volgt te zijner tijd. 

Tips voor thuis
Blijf dagelijks lezen met uw zoon of dochter. 
In januari van groep 5 wordt verwacht dat de erbij en eraf sommen tot 20 zijn geautomatiseerd. Ook de keersommen van de tafels 1 t/m 10 moeten dan zijn geautomatiseerd. 

Gezonde school

Op school besteden wij aandacht aan beweging en gezonde voeding. Dit jaar zien wij dat onder andere terug in twee gymlessen per week van onze  vakleerkracht. Bij de tussendoortjes en traktaties vragen wij om na te denken over gezonde alternatieven.
Wij drinken alleen water.