Welkom op de pagina van de groepen 7

Algemene informatie

Dit jaar is juf Merel de leerkracht van groep 7. Om de week is juf Mathilda op maandag aanwezig in de groep, de andere week is op woensdag juf Demi aanwezig.
Juf Merel is te bereiken via het telefoonnummer 070 385 0739 en via het mailadres mschotkamp@deparachute.nl.
Op dinsdag en donderdag heeft de klas gym.
Ook is er dit jaar weer levensbeschouwelijk vormend onderwijs. 

Schoolregels

De deuren gaan open om 08:20 uur.
Groep 7 komt binnen via de hoofdingang. De lessen beginnen om 8.30 uur. De leerlingen zijn dan in de klas aanwezig.
Wij werken samen met de ouders en de leerlingen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hierover zijn wij dan ook graag met elkaar over in gesprek. In de school hebben wij respect voor elkaar en spreken wij elkaar op de juiste manier aan. In de school zijn wij rustig, er wordt gelopen door de gangen.

Groep 7
Groep 7 bereidt zich voor op groep 8 en het voortgezet onderwijs. U krijgt dit jaar een presentatie opgestuurd van de VO-avond van groep 8, waar wordt uitgelegd hoe de overgang naar het voortgezet onderwijs werkt. Dit betekent nu al dat wij van de leerlingen verwachten dat zij het huiswerk maken, vragen erover stellen én op tijd inleveren. Natuurlijk is het belangrijk dat u als ouder uw kind hierin ondersteunt. Er wordt hard gewerkt in groep 7, dit vraagt ook een bepaalde luister– en werkhouding van de leerlingen. Hier worden de leerlingen dan ook op aangesproken.


Manier van werken

In de klas wordt gewerkt met het zelfstandig werkblokje en het stoplicht. Het blokje heeft een rode stip (ik wil niet gestoord worden), een groene stip (als je hulp nodig hebt, dan kan je een vraag stellen) en een ? (ik heb een vraag voor de meester of juf).
Verder wordt er lesgegeven met coöperatieve werkvormen en de
teach-technieken.

Communicatie
Ziekmelden gebeurt via het telefoonnummer 070 385 0739. Doelen– en rapportgesprekken worden ingepland via de Klasbord Ouderapp. U meldt zich zelf daarvoor aan via de unieke koppelcode. Alle informatie kunt u terugvinden op de website.

Huiswerk

De leerlingen maken digitaal via Junior Einstein het huiswerk. Dinsdag na 14.00 uur staat het huiswerk voor die week klaar. Dit werk wordt in de loop van de week gemaakt en is voor de volgende maandagavond 20.00 uur af. Als de leerlingen er niet uitkomen, kunnen zij op dinsdag tot en met maandag aan de leerkracht uitleg te vragen. Er zit altijd rekenen, spelling en taal in het huiswerk. Het kan ook voorkomen dat uw kind huiswerk op papier krijgt. Als het huiswerk niet klaar is, dan blijft de leerling op dinsdag tussen 14.00 en 14.15 uur na om het te maken. Is het niet af dan wordt de rest thuis afgerond om het op woensdag in te leveren. Is het huiswerk te vaak niet in orde, dan volgt er gesprek met de leerling en de ouders.

Leerwerk
In groep 7 wordt, een week voor de toets, het bijpassende leerwerk meegegeven. Voor de vakken geschiedenis (Brandaan), aardrijkskunde (Meander), natuur (Naut), verkeer en Engels zijn er leer– of werkbladen.

Verkeersexamen
Bij groep 7 hoort het verkeersexamen. In het voorjaar wordt het praktisch –en theoretisch verkeersexamen afgenomen. Hier wordt voor geoefend in de klas en met de praktische verkeerslessen. Voor het praktijkgedeelte hebben de leerlingen een goed werkende en passende fiets nodig.

Ook krijgen de leerlingen in het voorjaar een ‘dode hoek’-les.


Gezonde school

Op school besteden wij aandacht aan beweging en gezonde voeding. Dit jaar zien wij dat onder andere terug in twee gymlessen per week van onze  vakleerkracht. Bij de tussendoortjes en traktaties vragen wij om na te denken over gezonde alternatieven.
Wij drinken alleen water op school.