Groep 7

Groep 7 is een gezellige klas met 13 leerlingen. Er is één vaste meester. We beginnen de dag altijd met lezen en daarna nemen we het dagprogramma door. Elke dag werken we met een coöperatieve werkvorm om bijvoorbeeld de tafels goed te oefenen.
Eén keer in de week krijgen we ICT-les van Juf Sonja. Daarnaast doen we ook nog wel eens leerzame opdrachten met de laptops in de klas.
Twee keer per week gymmen we. Eén keer een sport- en spel-les, en één keer een les met groot materiaal van Juf Jennifer.