Welkom op de pagina van de groepen 7

Algemene informatie

Dit jaar zijn juf Monique en meester Shacko de leerkrachten van groep 7A. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 070 385 0739 en via het mailadres mkeuzenkamp@deparachute.nl en svdmeij@deparachute.nl.
Dit jaar zijn juf Merel en meester Eric de leerkrachten van groep 7B.
Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 070 385 0739 en via het mailadres ekoele@deparachute.nl . Op dinsdag en vrijdag hebben de groepen 7 gym. Op dinsdag is er levensbeschouwelijk onderwijs.

Schoolregels

Groep 7 komt binnen via de hoofdingang. De deur gaat open om 8.20 uur, de lessen beginnen om 8.30 uur, de leerlingen zijn dan ook in de klas aanwezig. Wij werken samen met de ouders en de leerlingen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hierover zijn wij dan  ook graag met elkaar over in gesprek. In de school hebben wij respect voor elkaar en spreken wij elkaar op de juiste ma-nier aan. In de school zijn wij rustig, er wordt gelopen door de gangen.

Groep 7

Groep 7 bereidt zich voor op groep 8 en het voortgezet onderwijs. U wordt dan ook al dit jaar uitgenodigd voor de VO-avond op 17 oktober, waar wordt uitgelegd hoe de overgang naar het voortgezet onderwijs werkt. Dit betekent dat wij van de leerlingen verwachten dat zij het huiswerk maken, vragen erover stellen én op tijd inleveren. Natuurlijk is het belangrijk dat u als ouder uw kind hierin ondersteunt. Er wordt hard gewerkt in groep 7, dit vraagt ook een bepaalde luister– en werkhouding van de leerlingen. Hier worden  de leerlingen dan ook op aangesproken.

Manier van werken

In de klas wordt gewerkt met het zelfstandig werkblokje en het stoplicht. Het blokje heeft een rode stip (ik wil niet gestoord worden), een groene stip (als je hulp nodig hebt, dan kan je een vraag stellen) en een ? (ik heb een vraag voor de meester of juf).
Verder wordt er lesgegeven met coöperatieve werkvormen en de
teach-technieken.

Communicatie

Ziekmelden gebeurt via het telefoonnummer 070 385 0739. Doelen– en rapportgesprekken worden ingepland via SchoolWapps. U meldt zich zelf daarvoor aan via de unieke code. 

Huiswerk

De leerlingen krijgen op dinsdag het weekhuiswerk mee. Na een week is het af en wordt het ingeleverd. Als de leerlingen er niet uitkomen dan nemen zij het mee om aan de leerkracht uitleg te vragen.  Er zit altijd rekenen, spelling en taal in het huiswerk. Als het huiswerk niet is ingeleverd op dinsdag, dan blijft de leerling om het van 15.00 tot 15.15 uur te maken. Is het niet af dan gaat het mee naar huis om op woensdag in te leveren. Is het huiswerk twee keer te laat of niet ingeleverd? Dan gaat er een brief mee, die u ondertekend meegeeft. Na de 4e keer hebben we een gesprek met u en uw kind. Aan de hand van de doelengesprekken kan er extra of plaatsvervangend huiswerk worden meegegeven.

Verkeersexamen

Bij groep 7 hoort het verkeersexamen. In het voorjaar wordt het praktisch –en theoretisch verkeersexamen afgenomen. Hier wordt voor geoefend in de klas en met de praktische verkeerslessen. Voor het praktijkgedeelte hebben de leerlingen een goed werkende en passende fiets nodig.
Ook krijgen de leerlingen op 16 april een ‘dode hoek’-les.


Gezonde school

Op school besteden wij aandacht aan beweging en gezonde voeding. Dit jaar zien wij dat onder andere terug in twee gymlessen per week van onze  vakleerkracht. Bij de tussendoortjes en traktaties vragen wij om na te denken over gezonde alternatieven.

Drama en muziek

Dit jaar  krijgen de leerlingen  muziekles van meester Kees, de afsluiting mét  ouders is op 1 november, uitnodigingen volgen nog. De leerlingen krijgen ook dramalessen van een dramadocent.
Verder besteden wij extra tijd aan het Diploma Veilig Internet.
Ook wordt er via de bibliotheek een les gegeven over omgaan met sociale media.