Wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen, dient u dit te melden. Dit kan tussen 8.00 en 8.20 uur op telefoonnummer: 070 3850739 
In geval van kinderziekten en/of besmettelijke ziekten, verzoeken wij u de leerkracht hiervan in kennis te stellen.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op school ziek wordt, proberen wij de ouders of verzorgers van het kind te bereiken.
Dit gebeurt meestal telefonisch. Wij vragen u dan het kind op school te komen ophalen.
Wij laten kinderen niet zelf naar huis gaan; als we geen gehoor krijgen blijft het kind gewoon op school. Het is dus van belang, dat u ook een eventueel opvangadres voor uw kind opgeeft.
Als uw kind meteen naar een dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders te bellen, zodat u met uw kind naar een arts of ziekenhuis kan gaan. Dat is prettiger voor uw kind. Als wij u niet kunnen bereiken, gaan wij zelf als begeleiding mee.
We hopen dat u dan later het kind kunt overnemen.

gezondheidsrisico's in een basisschool of buitenschoolse opvang