De Parachute in het kort

Het basisonderwijs verschaft kinderen letterlijk de basis waarop ze verder kunnen bouwen. Het moet kinderen de basiskennis en basisvaardigheden bijbrengen, waardoor ze met succes aan het vervolgonderwijs en de samenleving kunnen deelnemen. De basisvaardigheden houden meer in dan alleen kennis, taal- en rekenvaardigheid. Zelfstandig leren en werken, creativiteit, sociale en emotionele ontplooiing behoren hier ook toe. De keuze voor een basisschool is dan ook voor u een belangrijke keuze.

In onze schoolgids en ons schoolplan kunt u lezen waar wij voor staan.
Schoolplan 2023-2027 (definitief) ondertekend.pdf
Schoolgids 2023-2024

Iedereen is van harte welkom op obs De Parachute: Waar ieder kind wordt gekend en gezien!