De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle 15 scholen die vallen onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs PANTA RHEI vertegenwoordigd. De GMR heeft op belangrijke onderdelen advies- of instemmingsrecht. Het gaat dan om vraagstukken die over de meeste of alle scholen gaan. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een ARBO dienst, regeling Tussenschoolse Opvang, verdeling budgetten, meerjarige hoofdlijnen beleid, managementstatuut, huisvesting.
Binnen de MR-en worden alleen nog maar zaken behandeld die de school betreffen.
Onze vertegenwoordiger: 
Marijn Damsma-Blaisse