Sinds de invoering van de basisschool zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig: dit houdt in dat die kinderen naar school moeten.

Ook bij reeds ingeschreven vierjarigen zijn ouders verplicht te zorgen voor geregeld schoolbezoek.

 

Als u een verzoek heeft voor verlof, is het van belang dat u een formulier komt halen bij de directie en dat ingevuld afgeeft. Uw verzoek wordt dan in behandeling genomen en u krijgt schriftelijk bericht of de absentie wel of niet geoorloofd is.

U kunt dit formulier ook hier downloaden. 

 

Wij zijn verplicht elk verzuim -zonder toestemming- te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Op de kalender kunt u zien, dat onze school royale vakantieperioden heeft. Het is dan ook in principe niet mogelijk, om buiten deze vakantieperioden, leerlingen van school te houden. De wet maakt hierbij echter in een aantal “gewichtige omstandigheden” een uitzondering en in het kort omvat dit:

aanvraagformulier vrijstelling geregeld schoolbezoek
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
Richtlijnen verlof Engels - School absenteeism
Richtlijnen verlof Pools - Absencja szkolna