Welkom op de pagina van groep 8

Algemene informatie

Dit jaar is juf Jennifer (ma t/m vrij) de leerkracht van groep 8.
Zij is te bereiken via het telefoonnummer 070 385 0739 en via het mailadres jzuydgeest@deparachute.nl.
Op dinsdag en woensdag heeft onze klas gym. Op maandag is er levensbeschouwelijk vormend onderwijs.

Schoolregels
Wij werken samen met de ouders en de leerlingen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hierover zijn wij dan ook graag met elkaar in gesprek.
In de school hebben wij respect voor elkaar en spreken wij elkaar op de juiste manier aan. In de school zijn wij rustig, er wordt gelopen door de gangen.

Groep  8

Groep 8 bereidt zich voor op het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat wij van de leerlingen verwachten dat zij het huiswerk maken, vragen erover stellen én het op tijd afhebben. Natuurlijk is het belangrijk dat u als ouder uw kind hierin ondersteunt. Er wordt hard gewerkt in groep 8, dit vraagt ook een bepaalde luister– en werkhouding van de leerlingen. Hier worden de leerlingen dan ook op aangesproken.
Aan het eind van het schooljaar vindt ook het kamp plaats en gaan wij met de klas werken aan de musical.

Manier van werken

In de klas wordt gewerkt met het zelfstandig werkblokje en het stoplicht. Het blokje heeft een rode stip (ik wil niet gestoord worden), een groene stip (als je hulp nodig hebt, dan kan je een vraag stellen) en een ? (ik heb een vraag voor de meester of juf).
Verder wordt er lesgegeven met coöperatieve werkvormen en de
teach-technieken.

Communicatie
Ziekmelden gebeurt via het telefoonnummer 070 385 0739. Doelen– en rapportgesprekken worden ingepland via de Klasbord Ouderapp. U meldt zich zelf daarvoor aan via de unieke koppelcode van uw kind. 

Huiswerk
Het huiswerk staat maandag na 14.00 uur klaar op Junior Einstein. Na een week is het af. Als de leerlingen er niet uitkomen dan komen zij op tijd aan de leerkracht uitleg vragen. Er zit altijd rekenen, spelling en taal in het huiswerk. Als het huiswerk niet af is op maandag, dan blijft de leerling om het van 14.00 tot 14.15 uur te maken. Is het dan niet af, dan komt het bij het huiswerk van de huidige week. Is het huiswerk te vaak niet in orde, dan volgt er een gesprek met de leerling en de ouders. Aan de hand van de doelengesprekken er extra of plaatsvervangend huiswerk worden meegegeven.


Leerwerk
In groep 8 wordt een week voor de toets het leerwerk meegegeven. Dit geldt voor de vakken geschiedenis (Brandaan), aardrijkskunde (Meander), natuur/techniek (Naut) en Engels. Dit komt naast het gewone weekhuiswerk.

Voortgezet onderwijs

In het begin van het schooljaar de doelengesprekken en de VO avond (14 september 2023) Deze data en andere belangrijke data zijn terug te vinden op het blad met ‘Gang van zaken groep 8’.
U heeft na de VO-avond al het blad met ‘Gang van zaken groep 8’ meegekregen, ook zal dit blad via de Klasbord Ouderapp worden verstuurd.

In januari krijgen de leerlingen van groep 8 het schooladvies. Daar aansluitend zijn de adviesgesprekken waarbij wij samen met u en uw zoon of dochter het schooladvies toelichten. Begin februari maken de leerlingen de doorstroomtoets en vanaf eind februari en begin maart kunt u zich samen met uw kind gaan oriënteren op middelbare scholen tijdens de open dagen.

Gang van zaken gr 8 2023-2024 ouders.pdf

Gezonde school

Op school besteden wij aandacht aan beweging en gezonde voeding. We zien dit onder andere terug in de twee gymlessen per week van onze vakleerkracht. Bij de tussendoortjes en traktaties vragen wij om na te denken over gezonde alternatieven. Op school wordt er alleen water gedronken, de kinderen nemen een bidon van thuis mee.
Om de dag goed te starten is thuis ontbijten, desnoods een klein ontbijt,  belangrijk. Dit komt de concentratie en energie gedurende de dag ten goede.