Welkom op de pagina van groep 8

Algemene informatie

Dit jaar zijn juf Gea (ma-di-wo-vr) en juf Jennifer (do) de leerkrachten van groep 8.
Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 070 385 0739 en via het mailadres ghoogduin@deparachute.nl.
Op dinsdag en vrijdag heeft onze klas gym. Op maandag of vrijdag is er levensbeschouwelijk vormend onderwijs.

Schoolregels

Groep 8 komt binnen via de hoofdingang. De deur gaat open om 8.20 uur, de lessen beginnen om 8.30 uur, de leerlingen zijn dan ook in de klas aanwezig. Wij werken samen met de ouders en de leerlingen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hierover zijn wij dan ook graag met elkaar in gesprek. In de school hebben wij respect voor elkaar en spreken wij elkaar op de juiste manier aan. In de school zijn wij rustig, er wordt gelopen door de gangen.

Groep  8

Groep 8 bereidt zich voor op het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat wij van de leerlingen verwachten dat zij het huiswerk maken, vragen erover stellen én op tijd inleveren. Natuurlijk is het belangrijk dat u als ouder uw kind hier-in ondersteunt. Er wordt hard gewerkt in groep 8, dit vraagt ook een bepaalde luister– en werkhouding van de leerlingen. Hier worden  de leerlingen dan ook op aangesproken. Aan het eind van het schooljaar vindt natuurlijk ook het kamp plaats en gaan wij met de klas werken aan de musical. 

Manier van werken

In de klas wordt gewerkt met het zelfstandig werkblokje en het stoplicht. Het blokje heeft een rode stip (ik wil niet gestoord worden), een groene stip (als je hulp nodig hebt, dan kan je een vraag stellen) en een ? (ik heb een vraag voor de meester of juf).
Verder wordt er lesgegeven met coöperatieve werkvormen en de
teach-technieken.

Communicatie
Ziekmelden gebeurt via het telefoonnummer 070 385 0739. Doelen– en rapportgesprekken worden ingepland via SchoolWapps. U meldt zich zelf daarvoor aan via de unieke code. 

Huiswerk

De leerlingen krijgen op donderdag het weekhuiswerk mee. Na een week is het af en wordt het ingeleverd. Als de leerlingen er niet uitkomen dan nemen zij het op tijd mee om aan de leerkracht uitleg te vragen. Er zit altijd rekenen, spelling en taal in het huiswerk. Als het huiswerk niet is ingeleverd op donderdag, dan blijft de leerling om het van 15.00 tot 15.15 uur te maken. Is het niet af, dan gaat het mee naar huis om het op vrijdag alsnog af in te leveren. Is het huiswerk drie keer te laat of niet ingeleverd? Dan gaat er een brief mee, die u ondertekend mee teruggeeft. Na de vierde keer hebben we een gesprek met u en uw kind.Aan de hand van de doelengesprekken kan er extra of plaatsvervangend huiswerk worden meegegeven.

Leerwerk
In groep 8 wordt een week voor de toets het leerwerk meegegeven. Dit geldt voor de vakken geschiedenis, aard-rijkskunde, natuur/techniek en Engels. Dit komt naast het gewone weekhuiswerk.

Voortgezet onderwijs

Er worden doelengesprekken gevoerd.
U ontvangt een uitnodiging voor de VO-avond. Deze data en andere belangrijke data zijn terug te vinden op het blad met ‘Gang van zaken groep 8’.
U krijgt dit blad mee tijdens de doelengesprekken of via SchoolWapps. Ook kunt u het blad hier downloaden.
Voor de kerstvakantie krijgen de kinderen de voorlopige adviezen mee. Hiermee kunt u zich met uw kind na de kerstvakantie gaan oriënteren op middelbare scholen tijdens de open dagen. Eind januari zijn de definitieve advies-gesprekken met u en uw kind waarna de inschrijvingsperiode in februari start.
Gang van zaken groep 8

Gezonde school

Op school besteden wij aandacht aan beweging en gezonde voeding. Dit jaar zien wij dat onder andere terug in twee gymlessen per week van onze  vakleerkracht. Bij de tussendoortjes en traktaties vragen wij om na te denken over gezonde alternatieven.