Informatiebijeenkomsten 

Ouders die interesse hebben in onze school, kunnen zich opgeven voor een van onze informatiebijeenkomsten die in de loop van het schooljaar worden gehouden. 
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de school, kunt u vragen stellen en krijgt u een rondleiding door de school. De bijeenkomsten beginnen om 9.00 uur en duren ongeveer 1 uur. 

De informatiebijeenkomsten in het schooljaar 2021-2022:
woensdag 15 september 2021
Vrijdag 19 november 2021
Woensdag 19 januari 2022
vrijdag 18 maart 2022
woensdag 18 mei 2022

 
Gezien de duur van de bijeenkomst, is het wenselijk dat u zonder kinderen komt. 

Opgeven voor onze informatiebijeenkomst kan telefonisch op 070-3850739 of via e-mail: info@deparachute.nl. 
Bij onderwerp s.v.p. aangeven: informatiebijeenkomst en de door u gekozen datum. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn in de mail uw naam, telefoonnummer en de naam en geboortedatum van uw zoon/dochter te vermelden? Wij hopen van harte u tijdens een van deze bijeenkomsten te mogen begroeten.