Klasbord ouderapp  

Regelmatig worden er nieuwsbrieven uitgegeven met belangrijke informatie. Deze nieuwsbrieven ontvangt u via het digitale communicatiesysteem 'Klasbord''. U heeft hiervoor een brief ontvangen met daarin de koppelcode voor uw kind. Wanneer u uw koppelcode kwijt bent, kunt u deze op school na 15:00 uur aanvragen bij.

Ook kunt u mailen naar info@deparachute.nl

Let op: er is een persoonlijke koppelcode voor ieder kind! Het is belangrijk dat u voor al uw kinderen een account aanmaakt. Het kan namelijk gebeuren dat er nieuws verstuurd wordt dat alleen voor een bepaalde groep bestemd is.

De nieuwsbrieven zullen onderstaand in .pdf formaat op deze pagina worden geplaatst.

Nieuwsbrieven schooljaar 2022-2023:
Nieuwsbrief 10
Bijlagen bij nieuwbrief 10:
S&W Buitenspeeldag
Plantjesmarkt
Nieuwsbrief 9
Bijlagen bij nieuwsbrief 9:
Brief betaling schoolreisje
Kwink_Oudernieuws
Kwink_Koelkastposter
SenW 4x4 volleybaltoernooi
SenW 4x4 volleybaltoernooi (2)
Flyer Suikerfeest Woej.png
Nieuwsbrief 08
Bijlagen bij nieuwsbrief 8:
Flyer Puber in huis 
Notulen leerlingenraad
Nieuwsbrief 7
Bijlage bij nieuwsbrief 7:
Bericht SMW
Nieuwsbrief 6
Bijlagen bij nieuwsbrief 6:
Ouderbrief IEP
Poster Voorburg Noord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrieven schooljaar 2021-2022:
Nieuwsbrief 20
Activiteitenoverzicht ouders
Nieuwsbrief 19
Nieuwsbrief 18
Bijlagen bij nieuwsbrief 18:
Informatiebrief schoolreis groepen 1 en 2
informatiebrief schoolreis groep 3 en 4
Informatiebrief schoolreis groepen 5, 6 en 7
Nieuwsbrief 17
Nieuwsbrief 16
Bijlagen bij nieuwsbrief 16:
Avond vierdaagse
Nieuwsbrief 15
Bijlagen bij nieuwsbrief 15:
SMW brief
Nieuwsbrief 14
Bijlagen bij nieuwsbrief 14:
brief betaling schoolreis
Nieuwsbrief 13
Nieuwsbrief 12
Bijlagen bij nieuwsbrief 12:
voorjaarsvakantie 2022
Nieuwsbrief 11
Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
Bijlagen bij nieuwsbrief 6:
NB 6 - Sint
Kwink_Koelkastposter-2021-2022_nr2
Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 - BOinK AJN RIVM_ 181021
Voorburg-Noord blok 2
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Bijlagen bij nieuwsbrief 4:
Jaarverslag OR
Brief ouderbijdrage 2021 2022
Brief ouderbijdrage 2021 2022 (engels)
Nieuwsbrief 3
Bijlagen bij nieuwsbrief 3:
Poster Week van de Opvoeding 2021
Nieuwsbrief 2
Bijlagen bij nieuwsbrief 2:
Voetbaltoernooi 4 x 4.pdf
Kwink_Koelkastposter-2021-2022
Kwink_Oudernieuws-2021-2022
20212022 - Brede School flyer - Voorburg-Noord - Blok 1
Nieuwsbrief 1
Bijlagen bij nieuwsbrief 1:
Activiteitenoverzicht ouders 2021-2022
Brief ouders koffieochtend
TSO vrijwilliger bij Vlietkinderen