Klasbord ouderapp  

Regelmatig worden er nieuwsbrieven uitgegeven met belangrijke informatie. Deze nieuwsbrieven ontvangt u via het digitale communicatiesysteem 'Klasbord''. U heeft hiervoor een brief ontvangen met daarin de koppelcode voor uw kind. Wanneer u uw koppelcode kwijt bent, kunt u deze op school, op dinsdag en donderdag na 15:00 uur aanvragen bij Sonja Kuijt.

Ook kunt u mailen naar skuijt@deparachute.nl

Let op: er is een persoonlijke koppelcode voor ieder kind! Het is belangrijk dat u voor al uw kinderen een account aanmaakt. Het kan namelijk gebeuren dat er nieuws verstuurd wordt dat alleen voor een bepaalde groep bestemd is.

De nieuwsbrieven zullen onderstaand in .pdf formaat op deze pagina worden geplaatst.

Nieuwsbrieven schooljaar 2021-2022:
Nieuwsbrief 16
Bijlagen bij nieuwsbrief 16:
Avond vierdaagse
Nieuwsbrief 15
Bijlagen bij nieuwsbrief 15:
SMW brief
Nieuwsbrief 14
Bijlagen bij nieuwsbrief 14:
brief betaling schoolreis
Nieuwsbrief 13
Nieuwsbrief 12
Bijlagen bij nieuwsbrief 12:
voorjaarsvakantie 2022
Nieuwsbrief 11
Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
Bijlagen bij nieuwsbrief 6:
NB 6 - Sint
Kwink_Koelkastposter-2021-2022_nr2
Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 - BOinK AJN RIVM_ 181021
Voorburg-Noord blok 2
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Bijlagen bij nieuwsbrief 4:
Jaarverslag OR
Brief ouderbijdrage 2021 2022
Brief ouderbijdrage 2021 2022 (engels)
Nieuwsbrief 3
Bijlagen bij nieuwsbrief 3:
Poster Week van de Opvoeding 2021
Nieuwsbrief 2
Bijlagen bij nieuwsbrief 2:
Voetbaltoernooi 4 x 4.pdf
Kwink_Koelkastposter-2021-2022
Kwink_Oudernieuws-2021-2022
20212022 - Brede School flyer - Voorburg-Noord - Blok 1
Nieuwsbrief 1
Bijlagen bij nieuwsbrief 1:
Activiteitenoverzicht ouders 2021-2022
Brief ouders koffieochtend
TSO vrijwilliger bij Vlietkinderen

Nieuwsbrieven schooljaar 2020-2021:
Nieuwsbrief 20
Nieuwsbrief 19
Bijlagen bij nieuwsbrief 19:
Activiteitenoverzicht ouders 2021-2022
Ouderbijeenkomst mei 2021
Yes ik ben jarig, ik trakteer gezond!
Nieuwsbrief 18
Nieuwsbrief 17
Nieuwsbrief 16
Bijlage bij nieuwsbrief 16:
Brief OR online ouderbijeenkomst 1 jun 2021
Kwink_Koelkastposter-2020-2021_nr4
Nieuwsbrief 15
Bijlagen bij nieuwsbrief 15:
Informatie Bron- en contactonderzoek
NB april 2021 SMW
Corona kinderverhaal
TP werk en gezin combineren Corona
Avond4daagse
Nieuwsbrief 14
Bijlagen bij nieuwsbrief 14:
Kwink Ouderavond English summary
Vlietkinderen Nieuwsbrief 31 maart 2021
Nieuwsbrief 13
Bijlagen bij nieuwsbrief 13:
Tevredenheidspeiling
Nieuwsbrief 12
Bijlagen bij nieuwsbrief 12:
Kwink_Koelkastposter-2020-2021_nr3
Kwink_Oudernieuws-2020-2021_nr3
Nieuwsbrief 11
Bijlagen bij nieuwsbrief 11:
Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK_AJN_RIVM
Voorjaars-vakantieboekje SenW
Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 9
20201215 ouderbrief
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
Bijlagen bij nieuwsbrief 6:
Kwink Koelkastposter 2
Kwink Oudernieuws 2
Flyer SMW Parachute
Vlietkinderen -Nieuwsbrief 18 november 2020
Nieuwsbrief 5
De bijlage bij nieuwsbrief 5:
Vlietkinderen Nieuwsbrief 4 november 2020
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
De bijlagen bij nieuwsbrief 3:
jaarverslag OR 2019-2020
Vlietkinderen Nieuwsbrief 30 september 2020
Nieuwsbrief 2
De bijlagen bij nieuwsbrief 2:
Beslisboom-neusverkouden-kind-0-t_m-6-jaar
Beslisboom-neusverkouden-kind-7-t_m-12-jaar
Overzicht cultuur activiteiten 2020
Flyer SenW
Nieuwsbrief 1
De bijlagen bij nieuwsbrief 1:
schoolfotograaf
Activiteitenoverzicht ouders 2020-2021