In de groepen 3 t/m 8 ontvangen de leerlingen een aantal weken per schooljaar levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Deze lessen duren drie kwartier en worden gegeven door vakdocenten van het Centrum voor Vormingsonderwijs.

Het doel van het vormingsonderwijs is dat leerlingen werken aan hun identiteit en dat ze hun plek vinden in onze diverse samenleving. Dat zij personen worden die nadenken en met anderen kunnen samenleven. Met (bron)verhalen, vaardigheden en ideeën die ze tijdens onze lessen opdoen staan de leerlingen steviger in hun schoenen. Ze leren om hun eigen afwegingen te maken en hun eigen mening te formuleren. De vakdocent inspireert de leerlingen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.

De vakdocenten hebben een eigen levensbeschouwelijke overtuiging en daarbij een open houding naar andere levensvisies. De docent stimuleert de leerlingen om zelf een levensbeschouwelijke houding te ontwikkelen en draagt bij aan begrip, waardering en respect voor anderen. In de lessen is er plaats voor het onderzoeken van de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende levensbeschouwingen. Zo worden kinderen voorbereid op hun eigen rol in de pluriforme samenleving.