Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen uit de klas.

Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden als zij hiervoor belangstelling hebben. Er wordt van een klassenouder verwacht dat deze zich het gehele schooljaar actief en enthousiast inzet. Een voorwaarde is dat de klassenouder een kind heeft in de desbetreffende groep.
Een klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het coördineren van activiteiten in en buiten de klas. Hij/zij legt contact met andere ouders en kan ze betrekken en enthousiasmeren voor ouderhulp op school.
De klassenouders en leerkracht houden contact met elkaar. De afspraken hierover worden in onderling overleg gemaakt.
Naast de samenwerking met de leerkracht kunnen klassenouders ook onderling contact onderhouden of iets gezamenlijks organiseren.
Door klassenouders binnen de school wordt de ouderraad minder zwaar belast, de OR kan bij het organiseren en helpen van een aantal activiteiten de hulp vragen van de klassenouders.

Taken 
Een klassenouder kan, in overleg met de leerkracht, de volgende taken op zich nemen:

  • Behulpzaam zijn bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep. Bijvoorbeeld bij: excursies, uitstapjes, feesten, projecten, verjaardag of afscheid van de leerkracht/stagiaire.
  • Indien nodig andere ouders betrekken bij activiteiten/vragen voor hulp.
  • De ouderraad ondersteunen met uitvoerende taken.
  • Ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij school.
  • Aandacht besteden aan lief en leed in de groep, b.v. bij langdurige ziekte, geboorte en/of andere gebeurtenissen.
  • Signalen opvangen van ouders over zaken die in de groep en/of op school spelen of onduidelijk zijn, je kunt dit kenbaar maken aan de leerkracht.