Groep 3

In groep 3 krijgen de leerlingen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag les van juf Jennifer. Op donderdag is juf Jennifer de vakleerkracht gym voor de groepen 3 t/m 8. Juf Mathilda geeft op donderdag les aan groep 3.

De leerlingen van groep 3 zijn al heel zelfstandig en kunnen vanaf de herfstvakantie helemaal zelf naar binnen. Ze hangen hun jas en tas aan de kapstok en doen hun eten en drinken in de bak. Bij binnenkomst starten wij met een leeskwartier, hierin lezen de leerlingen alleen of in tweetallen in een boekje. Daarna start de les Veilig Leren Lezen, om de dag leren ze een nieuwe letter lezen. Op de tweede dag leren ze woorden maken met deze letter. Na de leesles gaan we buiten spelen en is er tijd voor een eet en drinkpauze. Het laatste uur van de ochtend gaan we rekenen.
's Middag leren we de geleerde letter schrijven in het schrijf werkboek en hebben we vaak nog tijd voor een spelles, tekenopdracht, knutselopdracht, muziekles, toneelles of een andere soort les. De leerlingen van groep 3 gymmen op maandag en donderdag.