Welkom op de pagina van groep 3

Algemene informatie

Dit jaar zijn juf Daphne en juf Betina de leerkrachten van groep 3. Wij zijn te bereiken via het telefoonnummer 070 385 0739 en via het mailadres dduijvestein@deparachute.nl of bvenneman@deparachute.nl . Op maandag en vrijdag heeft onze klas gym. 


Schoolregels

Groep 3 komt binnen via de gymdeur. De leerkracht staat om 8.20 uur buiten, de lessen beginnen om 8.30 uur, de leerlingen zijn dan ook in de klas aanwezig. Wij werken samen met de ouders en de leerlingen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hierover zijn wij dan ook graag met elkaar over in gesprek. In de school hebben wij respect voor elkaar en spreken wij elkaar op de juiste manier aan. Wij maken gebruik van de methode Kwink. In de loop van het schooljaar ontstaan er kwinkslagen. Dit zijn afspraken die wij op school belangrijk vinden. De methode is gericht op de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Dagprogramma
Op het whiteboard staat het dagprogramma. Hier maken we gebruiken van klokken, digitale tijd, pictogrammen van de activiteit, inhoud van de les en het leerdoel.


Manier van werken

In de klas wordt gewerkt met het zelfstandig werkblokje en het stoplicht. Het blokje heeft een rode stip (ik wil niet gestoord worden), een groene stip 
(als je hulp nodig hebt, dan kan je een vraag stellen) en een ? (ik heb een vraag voor de meester of juf).
In de klas zijn drie kasten aanwezig. In deze kasten bevinden zich werkjes voor rekenen, taal en motoriek. De materialen in deze kasten veranderen een paar keer per jaar mee met de leerstof die aangeboden wordt.
Verder wordt er lesgegeven met coöperatieve werkvormen en de
teach-technieken.


Communicatie
Ziekmelden gebeurt via het telefoonnummer 070 385 0739. Omgekeerde oudergesprekken en rapportgesprekken worden ingepland via de Klasbord Ouderapp. Alle informatie kunt u terugvinden op de website.

Veilig leren lezen  (VLL)
Elke ochtend starten de kinderen met een les. Tot de kerstvakantie worden de letters aangeboden Deze letters worden verdeeld in vier letterfamilies: korte klinkers, lange klinkers, tweetekenklinkers en medeklinkers. Na de kerstvakantie richt de methode zich nog meer op spellingregels. Aan het begin van 2021 vindt er het letterfeest plaats. Wij vieren dan met de ouders dat de kinderen alle letters kennen. Uiteraard is dit onder voorbehoud vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.

Rekenen
Voor rekenen gebruiken wij de methode ‘De Wereld in getallen’. Een rekenles met ‘De Wereld in getallen’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de rekenles bestaat uit een instructie die de leerkracht klassikaal geeft met behulp van het digibord. Deze instructie behandelt maar één lesdoel. Vervolgens oefenen de leerlingen met dit doel.
De kinderen werken in een kleurrijk werkboek.
De lessen kunnen worden ondersteund met materiaal waardoor de stof vaak inzichtelijker wordt.

Schrijven
De letters worden aangeboden in de volgorde van ‘Veilig leren lezen’. Op deze manier maken de kinderen op verschillende manieren kennis met de aangeboden letter.
Aan het begin van het school jaar leren kinderen ook de cijfers, zodat zij deze ook gelijk kunnen toepassen bij het rekenen.

Zaakvakken
Voor de zaakvakken maken wij gebruik van de methoden ‘Naut, Meander en Brandaan’. In deze methode wordt verwacht dat de kinderen kunnen lezen, vandaar dat hier mee gestart wordt na de kerstvakantie.
Op vrijdagmiddag is er regelmatig een circuit met de kleutergroepen. Hier komen de kinderen ook in aanraking met Sicence. Denk hierbij aan lessen die te maken hebben met techniek, energie, veranderingen in de natuur en ver-schillende constructiematerialen.

Engels
In groep 3 krijgen de kinderen ook Engels. De kinderen leren Engels met als uitgangspunt een modern popliedje.  Groove.me biedt dit digitaal aan.
Engels gaat ook op spelende wijs. Hier gebruiken we liedjes voor of werkbladen. 

Gezonde school
Op school besteden wij aandacht aan beweging en gezonde voeding. Dit jaar zien wij dat onder andere terug in twee gymlessen per week van onze  vakleerkracht. Bij de tussendoortjes en traktaties vragen wij om na te denken over gezonde alternatieven.

Cultuur, drama en muziek
Op dinsdag is er levensbeschouwelijk vormend onderwijs (LEVO). Hier zullen in periodes de volgende denominaties besproken worden; Protestants, Katholiek en Joods. Volgend schooljaar komen Boeddhistisch, Hindoeïstisch en Islamitisch aan bod. Deze lessen worden gegeven door diverse externe docenten. Dit jaar krijgen de leerlingen ook muziekles van meester Kees (“Zing ’es”).