Welkom op de pagina van groep 3

Algemene informatie

Dit jaar zijn juf Daphne en juf Karen de leerkrachten van groep 3.
Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 070 385 0739 en via het mailadres dduijvestein@deparachute.nl of kmichel@deparachute.nl

Op dinsdag en vrijdag heeft onze klas gym. Op dinsdag is er levensbeschouwelijk vormend onderwijs.

Schoolregels 

Groep 3 komt binnen via de hoofdingang. De deur gaat open om 8.20 uur, de lessen beginnen om 8.30 uur, de leerlingen zijn dan ook in de klas aanwezig.
Wij werken samen met de ouders en de leerlingen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hierover zijn wij dan  ook graag met elkaar over in gesprek. In de school hebben wij respect voor elkaar en spreken wij elkaar op de juiste manier aan. Na de herfstvakantie komen de kinderen alleen de school binnen. Zetten hun eten en drinken op de plank en pakken een boekje om te lezen.

Dagprogramma
Op het whiteboard staat het dagprogramma. Hier maken we gebruiken van klokken, digitale tijd, pictogrammen van de activiteit, inhoud van de les en het leerdoel.

Manier van werken
In de klas wordt gewerkt met het zelfstandig werkblokje en het stoplicht. Het blokje heeft een rode stip (ik wil niet gestoord worden), een groene stip (als je hulp nodig hebt, dan kan je een vraag stellen) en een ? (ik heb een vraag voor de meester of juf).


In de klas zijn drie kasten aanwezig. In deze kasten bevinden zich werkjes voor rekenen, taal en motoriek. De materialen in deze kasten veranderen een paar keer per jaar mee met de leerstof die aangeboden wordt.
Verder wordt er lesgegeven met coöperatieve werkvormen en de
teach-technieken.

Communicatie
Ziekmelden gebeurt via het telefoonnummer 070 385 0739. Omgekeerde oudergesprekken en rapportgesprekken worden ingepland via SchoolWapps. U meldt zich zelf daarvoor aan via de unieke code. 

Veilig leren lezen  (VLL)
Elke ochtend starten de kinderen met een les. Tot de kerstvakantie worden de letters aangeboden Deze letters worden verdeeld in vier letterfamilies: korte klinkers, lange klinkers, tweetekenklinkers en medeklinkers. Na de kerstvakantie richt de methode zich nog meer op spellingregels. Aan het begin van 2020 vindt er het letterfeest plaats. Wij vieren dan met de ouders dat de kinderen alle letters kennen. 

Rekenen
Voor rekenen gebruiken wij de methode ‘De Wereld in getallen’. Een rekenles met ‘De Wereld in getallen’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de rekenles bestaat uit een instructie die de leerkracht klassikaal geeft met behulp van het digibord. Deze instructie behandelt maar één lesdoel. Vervolgens oefenen de leerlingen met dit doel.
De kinderen werken in een kleurrijk werkboek.

Schrijven
De letters worden aangeboden in de volgorde van ‘Veilig leren lezen’. Op deze manier maken de kinderen op verschillende manieren kennis met de aangeboden letter.
Aan het begin van het school jaar leren kinderen ook de cijfers, zodat zij deze ook gelijk kunnen toepassen bij het rekenen.

Zaakvakken
Voor de zaakvakken maken wij gebruik van de methoden ‘Naut, Meander en Brandaan’. In deze methode wordt verwacht dat de kinderen kunnen lezen, vandaar dat hier mee gestart wordt na de kerstvakantie.

Engels
In groep 3 krijgen de kinderen ook Engels. De kinderen leren Engels met als uitgangspunt een modern popliedje.  Groove.me biedt dit digitaal aan.
Engels gaat ook op spelende wijs. Hier gebruiken we liedjes voor of werkbladen. 

Gezonde school
Op school besteden wij aandacht aan beweging en gezonde voeding. Dit jaar zien wij dat onder andere terug in twee gymlessen per week van onze  vakleerkracht. Bij de tussendoortjes en traktaties vragen wij om na te denken over gezonde alternatieven.

Cultuur, drama en muziek
Dit jaar  krijgen de leerlingen  muziekles door meester Kees, de afsluiting mét  ouders is op 1 november, uitnodigingen volgen nog.
De leerlingen krijgen ook dramalessen van een dramadocent. En zullen de lessen van levensbeschouwelijk onderwijs gegeven worden door diverse externe docenten.