Schooltijden:


Groep 1 t/m 8
Maandag t/m vrijdag 08:30 - 14:00 uur
De deur gaat om 8.20 uur open. Om 8.30 uur starten de lessen, alle kinderen moeten dan in de klas zitten
De kinderen hebben een half uur lunchpauze waarbij de leerkracht met zijn/haar eigen groep eet en er buitenspeeltijd is. 

Ouders van de groepen 1 en 2 mogen hun kinderen in de klas brengen, de kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie nog naar binnen gebracht worden, hierna gaan zij net zoals de groepen 4 t/m 8 zelfstandig naar binnen. Alleen voor echt belangrijke mededelingen, die niet per e-mail kunnen, kunt u even mee naar binnen lopen.
Bij voorkeur ontvangen de leerkrachten een e-mail, indien nodig kunnen zij dan een afspraak met u maken.
De groepen 1 en 2 maken gebruik van de eigen klassendeur aan het schoolplein.

Vakantierooster en vrije dagen 2023-2024
Studiedag: 21 september 2023
Herfstvakantie: 14 t/m 22 oktober 2022
Studiedag: 3 november 2023
Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024
Studiedag: 26 februari 2024
Goede Vrijdag: 29 maart 2024
Tweede Paasdag: 1 april 2024
Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024
Studiedag: 21 mei 2024
Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2024