Schooltijden

Groep 1 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
's morgens 08.30 - 12.00 uur;   
's middags 13.00 - 15.00 uur;

Woensdag:   
08.30 - 12.00 uur;   
woensdagmiddag vrij.    

Ouders van de groepen 1 en 2 mogen hun kinderen in de klas brengen, de kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie nog naar binnen gebracht worden, hierna gaan zij net zoals de groepen 4 t/m 8 zelfstandig naar binnen. Alleen voor echt belangrijke mededelingen, die niet per e-mail kunnen, kunt u even mee naar binnen lopen.
Bij voorkeur ontvangen de leerkrachten een e-mail, indien nodig kunnen zij dan een afspraak met u maken.

Tijdens de pauzes is er pleinwacht. De kinderen van groep 1/2 gaan via de zij-ingang naar binnen en buiten. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 betreden en verlaten de school via de hoofdingang.
De deur gaat om 8.20 uur open. Om 8.30 uur starten de lessen, alle kinderen moeten dan in de klas zitten.
's Middags gaat de bel om 12.55 uur en worden de leerlingen opgehaald door de leerkrachten. De lessen starten om 13:00 uur.

Vakanties in het schooljaar 2020-2021
Studiedag:
16 september 2020
Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 18 december 2020 vanaf 12:00 uur t/m 01 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari 2021
Studiedag: 1 maart 2021
Goede Vrijdag: 2 april 2021
Pasen: 5 april 2021
Studiedag: 6 april 2021
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartvakantie: 13 t/m 14 mei 2021
Pinksteren: 24 mei 2021
Studiedag: 24 juni 2021
Zomervakantie: 16 juli vanaf 12:00 uur t/m 29 augustus 2021

 
Vakantie en vrije dagen in het schooljaar 2019-2020

Studiedag: 30 september 2019
Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019
Margedag: 28 oktober 2019
Studiedag: 29 oktober 2018
Kerstvakantie: 20 december 2019 vanaf 12.00 uur t/m 3 januari 2020
Studiedag: 20 februari 2020
Margedag: 21 februari 2020
Voorjaarsvakantie:  25 februari t/m 1 maart 2020
Goede vrijdag: 10 april 2020
Pasen: 13 april 2020
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020
Studiedag: 20 mei 2020
Hemelvaart: 21 t/m 22 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Studiedag: 2 juni 2020
Zomervakantie: 20 juli  vanaf 12.00 uur t/m 28 augustus 2019