Schooltijden

Groep 1 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
's morgens 08.30 - 12.00 uur;   
's middags 13.00 - 15.00 uur;

Woensdag:   
08.30 - 12.00 uur;   
woensdagmiddag vrij.    

Ouders van de groepen 1 en 2 mogen hun kinderen in de klas brengen, de kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie nog naar binnen gebracht worden, hierna gaan zij net zoals de groepen 4 t/m 8 zelfstandig naar binnen. Alleen voor echt belangrijke mededelingen, die niet per e-mail kunnen, kunt u even mee naar binnen lopen.
Bij voorkeur ontvangen de leerkrachten een e-mail, indien nodig kunnen zij dan een afspraak met u maken.

Tijdens de pauzes is er pleinwacht. De kinderen van groep 1/2 gaan via de zij-ingang naar binnen en buiten. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 betreden en verlaten de school via de hoofdingang.
De deur gaat om 8.20 uur open. Om 8.30 uur starten de lessen, alle kinderen moeten dan in de klas zitten.
's Middags gaat de bel om 12.55 uur en worden de leerlingen opgehaald door de leerkrachten. De lessen starten om 13:00 uur.

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie: 18-10-2021 t/m 22-10-2020
Kerstvakantie: 27-12-2020 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie: 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Paasvakantie 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaartvakantie 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren 06-06-2022
Zomervakantie 11-07-2022 t/m 21-08-2022

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart
Goede Vrijdag: 7 april
Tweede Paasdag: 10 april
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei
Hemelvaart: 18 en 19 mei
Tweede Pinksterdag: 29 mei
Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus