Schooltijden

Groep 1 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
's morgens 08.30 - 12.00 uur;   
's middags 13.00 - 15.00 uur;

Woensdag:   
08.30 - 12.00 uur;   
woensdagmiddag vrij.    

Ouders van de groepen 1 en 2 mogen hun kinderen in de klas brengen, de kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie nog naar binnen gebracht worden, hierna gaan zij net zoals de groepen 4 t/m 8 zelfstandig naar binnen. Alleen voor echt belangrijke mededelingen, die niet per e-mail kunnen, kunt u even mee naar binnen lopen.
Bij voorkeur ontvangen de leerkrachten een e-mail, indien nodig kunnen zij dan een afspraak met u maken.

Tijdens de pauzes is er pleinwacht. De kinderen van groep 1/2 gaan via de zij-ingang naar binnen en buiten. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 betreden en verlaten de school via de hoofdingang.
De deur gaat om 8.20 uur open. Om 8.30 uur starten de lessen, alle kinderen moeten dan in de klas zitten.
's Middags gaat de bel om 12.55 uur en worden de leerlingen opgehaald door de leerkrachten. De lessen starten om 13:00 uur.
 
Vakantie en vrije dagen in het schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober 2018
Studiedagen: 29 en 30 oktober 2018
Kerstvakantie: 21 december 2018 vanaf 12.00 uur t/m 4 januari 2019
Studiedagen: 20 t/m 22 februari 2019
Voorjaarsvakantie:  25 februari t/m 1 maart 2019
Studiedag: 13 maart 2019
Goede vrijdag: 19 april 2019
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart: 30 t/m 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Studiedagen: 17 en 18 juni 2019
Zomervakantie: 19 juli  vanaf 12.00 uur t/m 30 augustus 2019