Schooltijden:


Groep 1 t/m 8
Maandag t/m vrijdag 08:30 - 14:00 uur
De deur gaat om 8.20 uur open. Om 8.30 uur starten de lessen, alle kinderen moeten dan in de klas zitten
De kinderen hebben een half uur lunchpauze waarbij de leerkracht met zijn/haar eigen groep eet en er buitenspeeltijd is. 

Ouders van de groepen 1 en 2 mogen hun kinderen in de klas brengen, de kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie nog naar binnen gebracht worden, hierna gaan zij net zoals de groepen 4 t/m 8 zelfstandig naar binnen. Alleen voor echt belangrijke mededelingen, die niet per e-mail kunnen, kunt u even mee naar binnen lopen.
Bij voorkeur ontvangen de leerkrachten een e-mail, indien nodig kunnen zij dan een afspraak met u maken.
De groepen 1 en 2 maken gebruik van de eigen klassendeur aan het schoolplein.

Vakantierooster en vrije dagen 2022-2023
Studiedag: 16 september 2022
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023
Studiedag: 6 maart 2023
Studiedag: 15 maart 2023
Goede Vrijdag: 7 april 2023
Tweede Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Studiedag: 17 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023