Sport en Welzijn is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding. Door samen te werken met verschillende partijen en verbinding met de bewoners wordt vormgegeven aan het beleid van de gemeente op dit gebied.
Martijn de Zoete is onze buurtcoach.
Hij is te bereiken via martijn.dezoete@senw-lv.nl
Mede via deze pagina zullen wij u op de hoogte houden van het naschoolse activiteitenaanbod van SenW.
Bezoekt u ook de website: http://www.senw-lv.nl/over-senw