De ouderraad (OR) ondersteunt de school bij vele activiteiten voor de kinderen.
 

De voornaamste taken van de OR zijn

  • de organisatie van feesten als het sinterklaasfeest, het kerstdiner, de koningsspelen, het eindfeest en overige feestelijke activiteiten voor de kinderen
  • het ondersteunen van de organisatie van door school of andere instanties georganiseerde evenementen, zoals het schoolreisje, de avondvierdaagse, afscheid van groep 8
  • het beheren van de ouderbijdrage;
  • het mede organiseren van de jaarlijkse informatieavond
De ouderraad doet voor de organisatie van de evenementen graag zo veel mogelijk een beroep op alle ouders die willen helpen. Ook uw hulp wordt zeer gewaardeerd!

Rechtsvorm
De ouderraad is als Stichting inschreven bij de Kamer van Koophandel. Volgens de statuten is haar taak omschreven als volgt: De Stichting heeft als doel om, ten behoeve van de ouders en leerlingen van Openbare Basisschool de Parachute te Voorburg, activiteiten te organiseren,  de betrokkenheid van ouders te bevorderen en voorts alles wat in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.   

Bank
Het bankrekeningnummer van de ouderraad is:
NL88 BUNQ 2290 2391 94 t.n.v. Stichting Ouderraad  obs  De Parachute te Voorburg 

de leden van de ouderraad september 2023:
Colette Olde Riekerink (Marnix groep 1-2a, Thijs groep 5, Casper groep 7) Voorzitter
Chris van Maenhout (Marie-Lise groep 4, Sophia-Eline groep 6)
Penningmeester (tot 1 januari 2024)
Thomas Venneman (Felix groep 4, Axel groep 8)
Penningmeester (vanaf 1 januari 2024)
Bianca Essaoui (Kauthar groep 5, Safia groep 8)
Communicatie/NB
Karina van Eijken (Sem groep 6)
Patricia Gallagher (Cara groep 5, Erin groep 8)
Kristien Langeveld (Rayhan groep 4, Malik groep 7)
Amani Herzi (Aicha groep 1-2a, Zaineb groep 7)
Susan Korving (Max groep 1-2b, Chris groep 4) 
Selima Belahsen (Nimah groep 1-2b, Nassim groep 8)
Sharina Zandstra (Djazley groep 1-2A)
Amanda Klijn-Lelieveld (Manuel groep 3)

Teamleden:
Merel Schotkamp
Contact: or@deparachute.nl