De ouderraad (OR) ondersteunt de school bij vele activiteiten voor de kinderen.
 

De voornaamste taken van de OR zijn

  • de organisatie van feesten als het sinterklaasfeest, het kerstdiner, de koningsspelen, het eindfeest en overige feestelijke activiteiten voor de kinderen
  • het ondersteunen van de organisatie van door school of andere instanties georganiseerde evenementen, zoals het schoolreisje, de avondvierdaagse, afscheid van groep 8
  • het beheren van de ouderbijdrage;
  • het mede organiseren van de jaarlijkse informatieavond
De ouderraad doet voor de organisatie van de evenementen graag zo veel mogelijk een beroep op alle ouders die willen helpen. Ook uw hulp wordt zeer gewaardeerd!

Rechtsvorm
De ouderraad is als Stichting inschreven bij de Kamer van Koophandel. Volgens de statuten is haar taak omschreven als volgt: De Stichting heeft als doel om, ten behoeve van de ouders en leerlingen van Openbare Basisschool de Parachute te Voorburg, activiteiten te organiseren,  de betrokkenheid van ouders te bevorderen en voorts alles wat in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.   

Bank
Het bankrekeningnummer van de ouderraad is:
NL88 BUNQ 2290 2391 94 t.n.v. Stichting Ouderraad  obs  De Parachute te Voorburg 

de leden van de ouderraad
Voorzitter: Marijke Rombolini-Vrielink (Mauro groep 5, Tommaso 1-2C)
Penningmeester: Eléna Nieuwenhuizen(Xenia groep 7B)
Jacqueline Cenin (Celine groep 7B, Luke groep 5)
Zefanja van Tol (Martijn groep 7A , Thomas groep 3)
Rebecca Köneman (Dani groep 7B, Anthony groep 5, Alana groep 4)
Colette Olde Riekerink (Casper groep 3, Thijs groep 1-2A, Marnix 1,5 jaar)
Lazlo Tomassen (Julius groep 8, Midas groep 1-2b)

Etske Kroon (Marijne groep 7B, Daan groep1-2A)
Shirley van der Wal (Laila groep 7A, Zina groep 6)
Nynke de Zoeten (Tom groep 7A, Gijs groep 5)
Ilona Thoen (Lisa groep 7B)

Vertegenwoordiging team: Ellen Krenning