Welkom op de pagina van groep 6

Algemene informatie

Dit jaar zijn juf Sabine van Wijk (op de woensdag) en meester Gé Mallee de leerkrachten van groep 6.
Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 070 385 0739 en via het mailadres gmallee@deparachute.nl .
Op dinsdag en vrijdag heeft onze klas gym. Op dinsdag is er levensbeschouwelijk vormend onderwijs.

Schoolregels 

Groep 6 komt binnen via de hoofdingang. De deur gaat open om 8.20 uur, de lessen beginnen om 8.30 uur, de leerlingen zijn dan ook in de klas aanwezig.
Wij werken samen met de ouders en de leerlingen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hierover zijn wij dan  ook graag met elkaar over in gesprek. In de school hebben wij respect voor elkaar en spreken wij elkaar op de juiste manier aan. In de school zijn wij rustig, er wordt gelopen door de gangen.

Manier van werken

In de klas wordt gewerkt met het zelfstandig werkblokje en het stoplicht. Het blokje heeft een rode stip (ik wil niet gestoord worden), een groene stip (als je hulp nodig hebt, dan kan je een vraag stellen) en een ? (ik heb een vraag voor de meester of juf).

Verder wordt er lesgegeven met coöperatieve werkvormen en de
teach-technieken.

Communicatie
Ziekmelden gebeurt via het telefoonnummer 070 385 0739. Doelen–en rapportgesprekken worden ingepland via SchoolWapps. U meldt zich zelf daarvoor aan via de unieke code. 

Huiswerk

Op de eerste dag van de week krijgen de leerlingen hun nieuwe huiswerk mee. Dit moet op de eerste dag van de volgende week worden ingeleverd. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelfstandig het werk maken. Ze kunnen op school hulp vragen als ze iets niet snappen. Dit moeten ze dan wel tijdig doen. Daarom is het handig om het huis-werk te verdelen over de week. 

Leerwerk

In groep 6 wordt, een week voor de toets, het bijpassende leerwerk meegegeven. Voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde (ook topografie), natuur, verkeer en Engels zijn er leer–of werkbladen.

Boekenbeurt

In groep 6 gaat ieder kind een boek bespreking houden in de tweede helft van dit schooljaar. Ze krijgen uitleg in de groep en krijgen ook een blad mee waar de gemaakte afspraken opstaan. Het is voor sommige leerlingen best lastig om dit thuis zelfstandig voor te bereiden. Het is fijn als u thuis dit een beetje kan begeleiden.

Cito-toetsen

Twee keer per jaar worden de Cito-toetsen afgenomen. De eerste keer starten ze in de week van maandag 20 januari en de tweede keer op 4 juni. De resultaten worden geregistreerd en zullen bij het geven van een schooladvies een belangrijke rol spelen. Het is in deze toets periodes dat de leerlingen uitgerust en met goede energie op school komen.

Verkeerslessen

In de klas zijn we vooral met de theorie van veilig fietsen bezig. We oefen drie keer per jaar met praktische verkeerslessen. Voor dit gedeelte hebben de leerlingen een goed werkende en passende fiets nodig. We oefenen dan op de speelplaats of in de buurt van de school. Bij deze lessen is de hulp van ouders gewenst.

Gezonde school

Op school besteden wij aandacht aan beweging en gezonde voeding. Dit jaar zien wij dat onder andere terug in twee gymlessen per week van onze  vakleerkracht. Bij de tussendoortjes en traktaties vragen wij om na te denken over gezonde alternatieven.

Drama en muziek

Dit jaar  krijgen de leerlingen  muziekles van meester Kees, de afsluiting mét  ouders is op 1 november, uitnodigingen volgen nog. De leerlingen krijgen ook dramalessen van een dramadocent.
Verder besteden wij extra tijd aan het Diploma Veilig Internet. Ook wordt er via de bibliotheek een les gegeven over omgaan met sociale media.