Welkom op de pagina van groep 6

Algemene informatie

Dit jaar is meester Jaapjan de meester van groep 6. 
Wij zijn te bereiken via het telefoonnummer 070 385 0739 en via het mailadres jdback@deparachute.nl.
Op dinsdag en donderdag heeft onze klas gym. Ook dit jaar is er levensbeschouwelijk vormend onderwijs. 

Schoolregels 

Wij werken samen met de ouders en de leerlingen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hierover zijn wij dan  ook graag met elkaar over in gesprek. In de school hebben wij respect voor elkaar en spreken wij elkaar op de juiste manier aan.

Manier van werken

In de klas wordt gewerkt met het zelfstandig werkblokje en het stoplicht. Het blokje heeft een rode stip (ik wil niet gestoord worden), een groene stip
(als je hulp nodig hebt, dan kan je een vraag stellen) en een ? (ik heb een vraag voor de meester of juf).

Verder wordt er lesgegeven met coöperatieve werkvormen en de
teach-technieken.


Communicatie
Ziekmelden gebeurt via het telefoonnummer 070 385 0739. Doelen– en rapportgesprekken worden ingepland via de Klasbord Ouderapp. U meldt zich daarvoor aan met de unieke koppelcode.

Huiswerk
Op maandag krijgen de leerlingen hun nieuwe huiswerk mee. We doen dit met het programma Junior Einstein. Hier hebben de kinderen vorig jaar ook mee gewerkt. Het is de bedoeling dat dit werk op maandagochtend klaar is. Ze kunnen op school om hulp vragen als ze iets niet snappen. Dit moeten ze dan wel tijdig doen. Daarom is het handig om het huiswerk te verdelen over de week. Probeer uw kind wel te volgen en te stimuleren als dat nodig is. Daarnaast zal er ook leerwerk (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en Engels) worden meegegeven. Dit staat dan altijd een week van tevoren genoteerd in hun agenda.

NSCCT
Halverwege november zal er in groep 6 een NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) worden afgenomen door onze collega's van Interne Begeleiding (IB).

Boekenbeurt
In groep 6 gaat ieder kind een boekbespreking houden in de tweede helft van dit schooljaar. Ze krijgen uitleg in de groep en krijgen ook een blad mee waar de gemaakte afspraken op staan. Het is voor sommige leerlingen best lastig om dit thuis zelfstandig voor te bereiden. Het is fijn als u thuis dit een beetje kunt begeleiden.

Verkeerslessen
In de klas zijn we vooral met de theorie van veilig fietsen bezig. We oefen drie keer per jaar met praktische verkeerslessen. Voor dit gedeelte hebben de leerlingen een goed werkende en passende fiets nodig. We oefenen dan op de speelplaats of in de buurt van de school. Bij deze lessen is de hulp van ouders gewenst

Gezonde school

Op school besteden wij aandacht aan beweging en gezonde voeding. Dit jaar zien wij dat onder andere terug in twee gymlessen per week van onze  vakleerkracht. Bij de tussendoortjes en traktaties vragen wij om na te denken over gezonde alternatieven.
Op school drinken wij alleen water.