Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR),die gevormd wordt door ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding) die meepraten over de inhoud en uitvoering van het onderwijs op de school.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten.

De leden van de MR
De MR op onze school bestaat de MR uit 6 personen

De oudergeleding: 
Arlette Olive (Iza, groep 8 en Evan, groep 5b)
Katinka Simurina (Matija groep 1/2a, Phaedra groep 4)
Raymond Haringsma (Zoë groep 6)

De personeelsgeleding: 
Yvonne van der Kooij (voorzitter)
Karen Michel
Manouk Willemstein

Contact:
mr@deparachute.nl

Vergaderdata schooljaar 2017-2018
30-08-2017
30-10-2017
15-01-2018
19-02-2018
11-04-2018
13-06-2018

Documenten:
MR reglement