Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR),die gevormd wordt door ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding) die meepraten over de inhoud en uitvoering van het onderwijs op de school.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten.

De leden van de MR
De MR op onze school bestaat de MR uit 6 personen

De oudergeleding: 
Ron Jongejan - Secretaris (Dean groep 4)
Katinka Simurina (Matija groep 3, Phaedra groep 5)
Wilma van der Vlugt (Bram groep 1-2c, Feline groep 4)

De personeelsgeleding: 
Yvonne van der Kooij (voorzitter)
Karen Michel
Manouk Willemstein

Contact:
mr@deparachute.nl

Vergaderdata schooljaar 2017-2018

17-09-2018
22-11-2018
28-01-2019
18-03-2019
16-05-2019
27-06-2019

Vergaderdata schooljaar 2019-2020:

Ma 9 september 2019 met OR
Do 14 november 2019
Ma 3 februari 2020 met OR
Do 26 maart 2020
Ma 18 mei 2020
Do 2 juli 2020