Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR),die gevormd wordt door ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding) die meepraten over de inhoud en uitvoering van het onderwijs op de school.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten.

De leden van de MR
De MR op onze school bestaat de MR uit 6 personen

De oudergeleding: 
Fadoua Es-Sabri (Safae groep 3)
Marijn Damsma (Wieke groep 3)
Wilma van der Vlugt (Bram groep 4, Feline groep 6)

De personeelsgeleding: 
Gé Mallee
Betina Venneman
Manouk Willemstein

Contact:
mr@deparachute.nl

Vergaderdata schooljaar 2019-2020:

Ma 9 september 2019 met OR
Do 14 november 2019
Ma 3 februari 2020 met OR
Do 26 maart 2020
Ma 25 mei 2020
Do 2 juli 2020

Vergaderdata schooljaar 2020-2021:
Ma 7 september 2020
Wo 11 november 2020
Ma 18 januari 2021
Wo 10 maart 2021
Ma 17 mei 2021
Wo 23 juni 2021

Documenten:
Schooljaar 2020-2021
Jaarverslag MR 2019-2020
Notulen 07-09-2020

Schooljaar 2019-2020
Notulen 25-05-2020
Notulen 15-04-2020
Notulen 03-02-2020