Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR),die gevormd wordt door ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding) die meepraten over de inhoud en uitvoering van het onderwijs op de school.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten.

De leden van de MR
De MR op onze school bestaat de MR uit 6 personen

De oudergeleding: 
Monique van Loon (Isa groep 6, Tom groep 8)
Marijn Damsma (Joost groep 3, Wieke groep 6)
Quirine Wubben (Thijs groep 1-2A, Lynn groep 4)

De personeelsgeleding: 
Shacko van der Meij
Betina Venneman
Yvonne van der Kooij