Medezeggenschapsraad  
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR),die gevormd wordt door ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding) die meepraten over de inhoud en uitvoering van het onderwijs op de school.  

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten.  

De leden van de MR
De MR op onze school bestaat de MR uit 6 personen  

De oudergeleding: 
Monique van Loon (Isa groep 6, Tom groep 8)
Marijn Damsma (Joost groep 3, Wieke groep 6)
Quirine Wubben (Thijs groep 1-2A, Lynn groep 4)

De personeelsgeleding: 
Shacko van der Meij
Betina Venneman
Yvonne van der Kooij

Contact: mr@deparachute.nl

Documenten: Schooljaar 2023-2024
Notulen MR 1 - 1-9-2023
Notulen MR 2 - 15-11-2023 (nog niet beschikbaar)
Notulen MR 3 - 24-1-2024 (nog niet beschikbaar)
Notulen MR 4 - 25-3-2024 (nog niet beschikbaar)
Notulen MR 5 - 22-5-2024 (nog niet beschikbaar)
Notulen MR 6 - 24-6-2024 (nog niet beschikbaar)

Schooljaar 2022-2023
Notulen 22-05-2023
Notulen 04-04-2023
Notulen 16-01-2023
Notulen 7-11-2022
Notulen 29-08-2022