Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR),die gevormd wordt door ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding) die meepraten over de inhoud en uitvoering van het onderwijs op de school.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten.

De leden van de MR
De MR op onze school bestaat de MR uit 6 personen

De oudergeleding: 
Fadoua Es-Sabri (Safae groep 3)
Marijn Damsma (Wieke groep 3)
Wilma van der Vlugt (Bram groep 4, Feline groep 6)

De personeelsgeleding: 
Gé Mallee
Betina Venneman
Monique Keuzenkamp

Contact:
mr@deparachute.nl

 


Vergaderdata schooljaar 2020-2021:
Ma 7 september 2020
Wo 11 november 2020
Ma 18 januari 2021
Wo 10 maart 2021
Ma 17 mei 2021
Wo 23 juni 2021

Documenten:
Schooljaar 2020-2021
Notulen 10-03-2021
Notulen 18-01-2021
Notulen 11-11-2020
Notulen 30-09-2020
Jaarverslag MR 2019-2020
Notulen 07-09-2020

Schooljaar 2019-2020
Notulen 25-05-2020
Notulen 15-04-2020
Notulen 03-02-2020
Notulen 14-11-2019
Notulen 09-09-2019
Jaarverslag MR 2018-2019
Notulen 24-06-2019
Notulen mei 2019
Notulen april 2019
Notulen januari 2019