Godsdienstig Vormingsonderwijs
(GVO)

 

In de lessen levensbeschouwelijke vorming op openbare basisscholen gaat het erom dat leerlingen werken aan hun identiteit, dat ze hun plek vinden in het geheel van de samenleving. Dat zij personen worden die nadenken en met anderen kunnen samenleven. Door de vaardigheden en ideeën die ze tijdens de lessen opdoen zullen ze steviger in hun schoenen staan; ze hebben geleerd om hun eigen mening te formuleren.

 

Thema’s

In de lessen worden thema’s uit het leven van de leerlingen verbonden aan levensbeschouwelijke verhalen. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen zijn: anders zijn, jaloezie, vriendschap, vrede, verdriet, pijn, samenwerken, arm en rijk.

 

Methodes

Er wordt gebruik gemaakt van speciaal ontwikkelde methodes en lesmaterialen. Zij laten leerlingen kennis maken met de christelijke godsdienst en andere religies en de invloeden daarvan op onze cultuur. Tegelijkertijd worden leerlingen uitgedaagd hun eigen levensbeschouwelijke vragen te stellen en hierover gedachten te vormen.

Er is een jaarplan voor de lessen, maar er is ook aandacht voor gebeurtenissen in de wereld en in het leven van de kinderen zelf.

 

Feesten en vieringen

Ook wordt er aandacht besteed aan feesten en vieringen uit verschillende godsdiensten. De leerlingen maken kennis met de gebruiken en uitingen van deze feesten.

 

Map

Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een GVO-map waarin het schriftelijk werk en de tekeningen komen.

 

 

 

Op de Parachute wordt GVO gegeven door Marike Baauw.