De Parachute in het kort.

Het basisonderwijs verschaft kinderen letterlijk de basis waarop ze verder kunnen bouwen. Het moet kinderen de basiskennis en basisvaardigheden bijbrengen, waardoor ze met succes aan het vervolgonderwijs en de samenleving kunnen deelnemen. De basisvaardigheden houden meer in dan alleen kennis, taal- en rekenvaardigheid. Zelfstandig leren en werken, creativiteit, sociale en emotionele ontplooiing behoren hier ook toe. De keuze voor een basisschool is dan ook voor u een belangrijke keuze.

In onze schoolgids kunt u lezen waar wij voor staan.

Iedereen is van harte welkom op obs De Parachute: Waar ieder kind wordt gekend en gezien!

Activiteitenoverzicht ouders 2020-2021
Schoolgids 2020-2021
Bijlage schoolgids 2020-2021
Schoolgids 2019-2020
Bijlage schoolgids 2019-2020
activiteitenoverzicht ouders 2019 2020
Samenwerkingsovereenkomst
Ondersteuningsplan De Parachute
Schoolveiligheidsplan Parachute 2019-2023
School- en omgangsregels
Pestprotocol de Parachute
Gedragscode sociale veiligheid
School en echtscheiding 2018
Informatiefolder Panta Rhei
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2018
Beleid schorsen en verwijderen 2018