De Parachute in het kort.

Het basisonderwijs verschaft kinderen letterlijk de basis waarop ze verder kunnen bouwen. Het moet kinderen de basiskennis en basisvaardigheden bijbrengen, waardoor ze met succes aan het vervolgonderwijs en de samenleving kunnen deelnemen. De basisvaardigheden houden meer in dan alleen kennis, taal- en rekenvaardigheid. Zelfstandig leren en werken, creativiteit, sociale en emotionele ontplooiing behoren hier ook toe. De keuze voor een basisschool is dan ook voor u een belangrijke keuze.

In onze schoolgids kunt u lezen waar wij voor staan. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Iedereen is van harte welkom op obs De Parachute: Waar ieder kind wordt gekend en gezien!

Samenwerkingsovereenkomst
Schoolveiligheidsplan Parachute 2019-2023
Gedragscode sociale veiligheid
School en echtscheiding 2018
Informatiefolder Panta Rhei
Klachtenregeling
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2018
Pestprotocol de Parachute
Sociaal emotioneel leren en schoolregels De Parachute
Beleid time-out schorsen en verwijderen Panta Rhei
Informatiefolder klachten Panta Rhei
Ondersteuningsplan De Parachute 2021-2025
SchoolOndersteuningsProfiel De Parachute 2021-2025
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Documenten IEP de Parachute
Informatiebrief na online presentatie IEP LVS
Leeswijzer talentenkaart groep 3-5 ouders
Leeswijzer talentenkaart groep 6-8 ouders
Leeswijzer talentenkaart voor kinderen