De Parachute - waar ieder kind wordt gekend en gezien

De eerste stap naar de basisschool is vaak een hele grote, zowel voor je kind als voor jezelf. De keuze voor een school luistert nauw, maar is vaak niet zo eenvoudig. Waar let je allemaal op?

Vanuit onze ervaring helpen we graag kiezen door op een rijtje te zetten wat van belang is om als ouder te weten. Daarna komt het allerbelangrijkste: Voelen mijn kind en ik ons ook meteen thuis op de school? Vertrouwen we ons kind met een gerust hart toe aan de leerkrachten?

Daarop is slechts één antwoord te geven: kom gezellig kennismaken. Praat met ons, babbel met ouders en kijk vooral naar de blije kinderen. En kies daarna in vol vertrouwen.

Op de Parachute is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening en/of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

Onze openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind, iedere ouder én iedere leerkracht.

Onze kernwaarden zijn:

• Iedereen is welkom

• Wederzijds respect

• Waarden en normen

• Van en voor de samenleving